2.75 млн. Американци сканират QR код поне вднъж дневно

От изследване проведено през Януари/Февруари 2013 от Arbitron и Edison Research сред 2021 души на 12 и повече години (с данните претеглят към националните 12 цифри + населението) се виждат някои интересни факти.

53% от всички американци на възраст 12 и повече години (около 139 милиона души) притежават смартфон, 21% са сканирали QR Code поне веднъж и 2% сканирате QR Code веднъж или повече на ден.