Платформата е разработена, за да генерира статистика - кой, кога, къде, как възприема рекламните послания. Платформата помага на рекламодателите да направят своите рекламни кампании и продукти интерактивни, като добавя към тях QR code отвеждащ потребителите до WEB страница.

 

QR кодът се генерира индивидуално за всяка рекламна кампания. Чрез него платформата прави мониторинг на ефективността на комуникационните канали – печатни, outdoor, телевизионни, интернет, on-pack, BTL/Branding рекламни послания.

 

С използването на QR код за всеки от комуникационните канали, както и с подходящо рекламно послание, измервате кой е най-ефективния за вас рекламен канал и така ще харчите бюджета си по-ефективно.