Направете вашата кампания, продукт или събитие интерактивно, така ще оставите у потребителя усещане за иновативност и съвременно позициониране. Предлагаме ви да направите вашия мобилен WEB site лесно и бързо, да го промотирате и рекламирате и да получите детайлна информация за активностите по него, както и за потребителите, които го посещават.


Основните групи клиенти, които могат да се възползват от услугите на платформата

  • Рекламни и PR Aгенции  
  • Медии – Интернет, Вестници, Списания, Телевизия
  • Фирми – самостоятелни рекламодатели или организатори на събития


Основни функционалности на платформата

  • Управление и мониторинг на рекламни кампании и комуникационни канали
  • Създаване и управление на мобилни страници към рекламни кампании
  • Йерархичен достъп до системата

 

Ето как го правят по света...