Ние предоставяме на нашите потребители информация за:

 

  • Интернет доставчика/Оператора през който е декодиран QR-a кода
  • Вида на устройството – по операционната система
  • Размера на Екрана на декодиращото устройство
  • Детайлна статистика за всяко декодиране – където има град, browser, дата и час, униканост и др.

 

Информацията е структурирана по клиенти и потребители и респективно по рекламни кампании и комуникационни канали. 

 


 

 


 

Тази информация е базова и тя може да използва за различни маркетингови цели спрамо нуждата на всеки Brand Manager/Рекламодател