Сканиращите QR кодове харчат повече...

 

Според Adobe 2013 Mobile Consumer Survey на 3075 мобилни потребители в САЩ, Канада, Великобритания, Франция и Германия има няколко интересни факта около използването на QR кодове. Данните от изследването показват, че 35% от мъжете и 28% от жените са сканирали QR кодове през последните три месеца. От тези, които сканират 37% са 18-29 годишните и 32% са били на 30-49 годишните. След сканиране на кода 80% от анкетираните заявяват, че са се възползвали от мобилно-оптимизиран сайт.

 

Потребителите, които са от най-ранно използващите на новите технологии също така ще могат да бъдат наречени и най-ценните клиенти и това е вярно за потребителите QR код. От тези, които отчитат използване на QR кодове през изминалите три месеца, 21% е похарчили повече от 500 $ на продукти чрез техните мобилни устройства през изминалата година в сравнение с едва 11% от тези, които не са използвали QR кодове.