Интересни QR кодове от света

Тоалетна хартия с QR

Курабииски с QR

 Далматинец с QR